1. Zamolba za smještaj u dom
  2. Liječnička potvrda (priložiti fotokopije važnije zdravstvene dokumentacije te nalaz psihijatra kod oboljelih od demencije ili Alzheimerove bolesti)
  3. Rodni list (može fotokopija)
  4. Fotokopija osobne iskaznice
  5. Fotokopija zdravstvene iskaznice i kartice dopunskog zdravstvenog osiguranja
  6. Zadnji odrezak mirovine ili izvadak iz banke
  7. Fotokopija osobne iskaznice i OIB solidarnog obveznika plaćanja smještaja
  8. Izjava solidarnog obveznika plaćanja smještaja ovjerena kod javnog bilježnika:

 

Dokumente donesite u ured socijalnog radnika.

Zahtjevi bez potpune dokumentacije, neće se razmatrati.

Dokumentacija se dostavlja u ured socijalnih radnica svaki radni dan od 8:30 do 13:00 sati; pauza od 10:30 do 11:00 sati.

Sve zamolbe zaprimljene u određenom mjesecu analiziraju se i obrađuju na Komisiji za prijem u Dom koja se organizira svakih mjesec dana za protekli mjesec.

Komisiju za prijem u Dom čine: socijalna radnica, glavna sestra, radni terapeut, liječnik opće prakse te socijalna radnica iz Centra za socijalnu skrb Šibenik.

Zamolbe se nakon obrade Komisije raspoređuju na „Listu čekanja“.

Osobe sa liste čekanja za smještaj u Dom, trebaju se javljati socijalnim radnicama najmanje jednom godišnje.