Danas je u Domu održano predavanje organizirano preko Hrvatske komore medicinskih sestara u svrhu stručnog usavršavanja zdravstvenog osoblja. Predavanje je održala prvostupnica sestrinstva Marija Briški, a tema je bila “Pomoć pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba starijih osoba”.

Iduće predavanje zakazano je u srijedu 17.10. s početkom u 13 sati u dnevnom boravku Doma.