Danas je održano predavanje organizirano preko Hrvatske komore medicinskih sestara. Predavanje je vodila Marija Briški, prvostup. sestrinstva, a tema predavanja je bila: „Primjena lijekova kod starijih osoba“. Predavanje se organiziralo zbog stručnog usavršavanja u svrhu skupljanja bodova kojima se stječe pravo na odobrenje za samostalan rad tj. licencu.

Slijedeće predavanje je predviđeno 25.3.2019. u 13 sati u dnevnom boravku Doma.