U ponedjeljak, 09.11.2020. održano je on-line stručno predavanje za fizioterapeute na temu: „FIZIOTERAPIJA KOD PROBLEMA BOLNIH LEĐA UZROKOVANA DISCUS HERNIJOM“, koje je održala prvostupnica fizioterapije Maja Juras.