U 13 sati Marina Baić prvostup. fizioterapije održala je predavanje organizirano preko Hrvatske komore fizioterapeuta. Tema predavanja bila je „ “PUSER”SINDROM, a sve u svrhu stručnog usavršavanja i skupljanja bodova kojima se stječe pravo na odobrenje za samostalan rad-licencu.
Slijedeće predavanje je predviđeno 7.3.2019. u 13 sati u dnevnom boravku Doma.