Danas je u Cvjetnom domu održano predavanje za stručno usavršavanje fizioterapeuta na temu „ Mirror therapy- terapija zrcalom“, definicija i negativni čimbenici tretmana, procjena i tretman. Predavanje je održala Marina Baić, bacc.physioth.