Danas je u Cvjetnom domu održano predavanje za stručno usavršavanje fizioterapeuta na temu ” Osteoporoza”. Predavanje je održala Marina Baić, bacc. physioth.