Cjenik usluga Doma za starije i nemoćne osobe “Cvjetni dom” – Šibenik

 

Odluke o cijeni socijalne usluge dugotrajnog smještaja i usluge vaninstitucije uz Zaključak

  

Cijena usluge dugotrajnog smještaja
1.   Za korisnike I stupnja usluge
a.       Smještaj u jednokrevetnoj sobi bez balkona

b.      Smještaj u jednokrevetnoj sobi sa balkonom

 

c.       Smještaj u dvokrevetnoj sobi bez balkona

d.      Smještaj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom

                 3.300,00 kn

3.410,00 kn

2.860,00 kn

2.970,00 kn

2.   Za korisnike II stupnja usluge
a.       Smještaj u jednokrevetnoj sobi bez balkona

b.      Smještaj u jednokrevetnoj sobi sa balkonom

 

c.       Smještaj u dvokrevetnoj sobi bez balkona

d.      Smještaj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom

                 3.630,00 kn

3.740,00 kn

3.300,00 kn

3.410,00 kn

3. Za korisnike III stupnja usluge
a.       Smještaj u jednokrevetnoj sobi bez balkona

b.      Smještaj u jednokrevetnoj sobi sa balkonom

 

c.       Smještaj u dvokrevetnoj sobi bez balkona

d.      Smještaj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom

                 4.180,00 kn

4.290,00 kn

3.740,00 kn

3.850,00 kn

 

4. Za korisnike IV stupnja usluge
a.       Smještaj u jednokrevetnoj sobi bez balkona

b.      Smještaj u jednokrevetnoj sobi sa balkonom

 

c.       Smještaj u dvokrevetnoj sobi bez balkona

d.      Smještaj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom

                 4.400,00 kn

4.510,00 kn

4.180,00 kn

4.290,00 kn

 

      

DODACI uz uslugu dugotrajnog smještaja

      

Dodatak za osobe koje imaju dodatni obrok – dijabetičari    10,00   kn   dnevno
Dodatak za osobe sa posebnim režimom prehrane – bezglutenska

prehrana

   15,00   kn   dnevno
Korištenje mini hladnjaka u sobi (trošak energije)    50,00   kn   mjesečno
Pratnja korisnika u bolnicu (umjesto članova obitelji)

 

150,00   kn   po pratnji
Cijena usluge – izdavanje ručka vaninstitucionalnim korisnicima
cijena ručka    22,00   kn