Cjenik usluga Doma za starije i nemoćne osobe “Cvjetni dom” – Šibenik

 

Odluka o cijeni socijalne usluge smještaja i dodataka u Domu za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom Šibenik

Odluka o cijeni soc. usluge smj. i dod. u Domu uz zaključak (lipanj 2019.)

 

1. Za korisnike I stupnja usluge
a. Smještaj u jednokrevetnoj sobi bez balkona 2.800,00 kn
b. Smještaj u jednokrevetnoj sobi sa balkonom 2.900,00 kn
c. Smještaj u dvokrevetnoj sobi bez balkona 2.400,00 kn
d. Smještaj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom 2.500,00 kn
2. Za korisnike II stupnja usluge
a. Smještaj u jednokrevetnoj sobi bez balkona 3.100,00 kn
b. Smještaj u jednokrevetnoj sobi sa balkonom 3.200,00 kn
c. Smještaj u dvokrevetnoj sobi bez balkona 2.800,00 kn
d. Smještaj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom 2.900,00 kn
3. Za korisnike III stupanj usluge
a. Smještaj u jednokrevetnoj sobi bez balkona 3.600,00 kn
b. Smještaj u jednokrevetnoj sobi sa balkonom 3.700,00 kn
c. Smještaj u dvokrevetnoj sobi bez balkona 3.200,00 kn
d. Smještaj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom 3.300,00 kn
4. Za korisnike IV stupanj usluge
a. Smještaj u jednokrevetnoj sobi bez balkona 3.800,00 kn
b. Smještaj u jednokrevetnoj sobi sa balkonom 3.900,00 kn
c. Smještaj u dvokrevetnoj sobi bez balkona 3.600,00 kn
d. Smještaj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom 3.700,00 kn

 

 

DODACI za uslugu dugotrajnog smještaja
Dodatak za osobe koje imaju dodatni obrok – dijabetičari 10,00 kn dnevno
Dodatak za osobe sa posebnim režimom prehrane – bezglutenska prehrana 15,00 kn dnevno
Korištenje mini hladnjaka u sobi (trošak energije) 50,00 kn mjesečno
Pratnja korisnika u bolnicu (umjesto članova obitelji) 150,00 kn po pratnji