Cjenik usluga Doma za starije i nemoćne osobe “Cvjetni dom” – Šibenik

 

Odluka o cijeni soc. usluge smj. i dod. u Domu uz zaključak (lipanj 2019.)

 

1.  Za korisnike I stupnja usluge
a.       Smještaj u jednokrevetnoj sobi bez balkona

b.      Smještaj u jednokrevetnoj sobi sa balkonom

 

c.       Smještaj u dvokrevetnoj sobi bez balkona

d.      Smještaj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom

3.000,00   kn

3.100,00   kn

 

2.600,00   kn

2.700,00   kn

2.  Za korisnike II stupnja usluge
a.       Smještaj u jednokrevetnoj sobi bez balkona

b.      Smještaj u jednokrevetnoj sobi sa balkonom

 

c.       Smještaj u dvokrevetnoj sobi bez balkona

d.      Smještaj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom

3.300,00   kn

3.400,00   kn

 

3.000,00   kn

3.100,00   kn

3.  Za korisnike III stupnja usluge
a.       Smještaj u jednokrevetnoj sobi bez balkona

b.      Smještaj u jednokrevetnoj sobi sa balkonom

 

c.       Smještaj u dvokrevetnoj sobi bez balkona

d.      Smještaj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom

3.800,00   kn

3.900,00   kn

 

3.400,00   kn

3.500,00   kn

 

4.  Za korisnike IV stupnja usluge
a.       Smještaj u jednokrevetnoj sobi bez balkona

b.      Smještaj u jednokrevetnoj sobi sa balkonom

 

c.       Smještaj u dvokrevetnoj sobi bez balkona

d.      Smještaj u dvokrevetnoj sobi sa balkonom

4.000,00   kn

4.100,00   kn

 

3.800,00   kn

3.900,00   kn

 

         

 

  

DODACI  uz uslugu dugotrajnog smještaja

        

Dodatak za osobe koje imaju dodatni obrok – dijabetičari    10,00  kn    dnevno
Dodatak za osobe sa posebnim režimom prehrane – bezglutenska

prehrana

   15,00  kn    dnevno
Korištenje mini hladnjaka u sobi (trošak energije)    50,00  kn    mjesečno
Pratnja korisnika u bolnicu (umjesto članova obitelji)

 

 150,00  kn    po pratnji