Kako bi se osigurala što bolja kvaliteta života korisnika, u Domu se provode razne aktivnosti koje organiziraju, koordiniraju i vode stručni suradnici-radni terapeuti (Odjel socijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucije) uz uključivanje i suradnju s drugim stručnim djelatnicima Doma i vanjskim suradnicima. Raspored održavanja istih je istaknut na oglasnim pločama u Domu.

Aktivnosti su podijeljene po grupama na:

  • kreativne aktivnosti
  • rekreacijske aktivnosti
  • vjerske aktivnosti
  • kulturno-zabavne aktivnosti
  • aktivnosti domaćinstva

Aktivnosti se organiziraju i provode u skladu s interesima i mogućnostima naših korisnika, a usmjerene su na:

  • poticanje korisnika na aktivnije i svrsishodnije provođenje slobodnog vremena
  • održavanje i/ili poboljšavanje psihofizičkih sposobnosti
  • poticanje i održavanje emocionalnog zadovoljstva i socijalne interakcije