U ponedjeljak 28.12.2020. započelo je cijepljenje naših korisnika. Medicinske sestre Vesela i Mirjana zajedno sa doktoricama Šalomon i Mravak uspješno su cijepile dio korisnika koji je na to pristao. Počelo se sa korisnicima koji nisu bili zaraženi, a prvi među njima bio je Miroslav Olbrich (96) koji je jedva dočekao primiti prvu dozu lijeka. Za cijepljenje se zasad prijavilo 160 od 280 stanara Cvjetnog doma, ili 60-tak posto, a izjavu o dragovoljnom pristanku potpisala je i njihova rodbina.