U 13 sati je započelo predavanje organizirano preko Hrvatske komore fizioterapeuta. Tema predavanja je bila „Osteoporoza“, a vodila ga je Maja Juras, prvostup. fizioterapije. Predavanje se organiziralo zbog stručnog usavršavanja u svrhu skupljanja bodova kojima se stječe pravo na odobrenje za samostalan rad tj. licencu.

Slijedeće predavanje je predviđeno 7.2.2019. u 13 sati u dnevnom boravku Doma.