OBAVIJEST KORISNICIMA I POSJETITELJIMA

 

Sukladno Uputi Stožera Šibensko-kninske županije od 11.05.2021.;

 

POSJETE KORISNICIMA DOMA DOPUŠTENE SU NA NAČIN:

 • Potrebno se NAJAVITI osoblju Doma na broj telefona: 022/337-470
 • Posjete POKRETNIM korisnicima:

U dvorištu Doma , od ponedjeljka do petka:

 • od 09:00 do 11:00 sati
 • od 17:00 do 18:00 sati

Posjete TEŽE POKRETNIM i NEPOKRETNIM korisnicima:

 • U prostoru Doma, od ponedjeljka do petka:
  • od 12:00 do 13:00 sati
  • od 17:00 do18:00 sati
 • Prije ulaska u Dom, posjetitelju će biti izmjerena tjelesna temperatura te predan Obrazac za popunu u svrhu evidencije posjete.
 • Posjetitelj je dužan pripremiti se za posjetu na način da donese vlastitu masku, a za posjetu u prostoru Doma, uz masku, je potrebno odjenuti jednokratni ogrtač i nazuvke za obuću.
 • ZAŠTITNA OPREMA SE KORISTI CIJELO VRIJEME POSJETE!
 • Jednog korisnika može posjetiti jedan posjetitelj uz OGRANIČENO TRAJANJE POSJETE od 15 minuta.

Ravnatelj:

mr.sc. Tomislav Ninić

Šibenik, 11. svibnja 2021.