Korisnicima Cvjetnog doma organiziran je još jedan izlet ove godine, ovaj put u Skradin. Posjetili smo Muzej starih automobila i prošetali kroz predivan grad Skradin. Ovom izletu odazvalo se desetak korisnika koji su sa zadovoljstvom gledali auto kolekciju.