Kao i svake godine, korisnicima Cvjetnog doma organiziran je izlet, ovaj put u “Nacionalni park Krka”. Dvadesetak korisnika se odazvalo i posjetilo taj hrvatski dragulj, zahvaljujući razumijevanju Uprave NP”Krka”. U pratnji su bili djelatnici Doma; ravnatelj Tomislav Ninić, socijalne radnice Ljiljana i Silva i radne terapeutkinje Božena i Ana. Korisnici su sa posebnim zadovoljstvom razgledavli slapove, zadržavajući se na najljepšim dijelovima, a neki od njih i prvi put. Niz Krku smo se vozili brodom do Skradina uživajući u ljepoti prirode, gdje nas je čekao prevoz do Doma.